8px

Thoughts, stories and ideas.

QNAP oraz NextCloud via Docker
container

QNAP oraz NextCloud via Docker

Kolejny raz wykorzystam Container Station, tym razem  bardzo szybkie how-to instalacji NextCloud z wykorzystaniem dockera. Tutaj wykorzystam oficjalne wydanie NextCloud. Tak więc na początek idziemy do naszej aplikacji Container Station, klimaty tworzenie kontenera i szukamy. [/content/images/wordpress/Screenshot-at-Sep-24-16-28-53.png] Kolejno wybieramy wersję która nas interesuje. [/content/images/wordpress/Screenshot-at-Sep-24-16-29-11.
2 min read