QNAP/docker - serwer pocztowy

QNAP/docker - serwer pocztowy

Witam, o serwerze poczty już było w postaci LXC teraz czas na docker-a i inny mniej rozbudowany system pocztowy – poste.io – który łatwo wykorzystamy na naszym serwerze QNAP. Oczywiście wymagana jest tutaj aplikacja Container Station, którą za darmo zainstalujemy na naszym QNAP-ie.

Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić to utworzenie folderu współdzielonego gdzie system będzie zapisywał swoje dane, nazwijmy go poczta.

Teraz musimy połączyć się SSH z naszym serwerem, jednak uprzednio trzeba go uruchomić, gdyż domyślnie jest on wyłączony.

Teraz możemy przystąpić do instalacji oprogramowania w kontenerze. Nie jest to nic trudnego, wystarczy wydać jedno polecenie:

  docker run \
  -p 25:25 \
  -p 980:80 \
  -p 9443:443 \
  -p 110:110 \
  -p 143:143 \
  -p 465:465 \
  -p 587:587 \
  -p 993:993 \
  -p 995:995 \
  --name "qnap" \
  -h "mail.qnap.lab" \
  -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
  -v /share/poczta:/data \
  -t analogic/poste.io

Jak widać za pomocą parametrów wskazujemy z których portów będziemy korzystać, i tu mamy przykładowo 143 dla imap czy 25 dla smtp.

Mamy też dwa parametry -p 9443:443 oraz -p 980:80, na portach 980 oraz 9443 będzie dostęp do aplikacji webowej naszego serwera poczty, celowo są one inne gdyż QNAP posiada serwer WWW Apache który domyślnie działa na portach 80 oraz 443.

Kolejno –name czyli nazwa naszego kontenera, -h gdzie podajemy nazwę domeny serwera poczty oraz -v /share/poczta:/data gdzie wskazujemy nasz katalog z serwera który będzie odpowiednikiem katalogu /data w kontenerze i gdzie dane będą zapisywane.

Po zakończeniu instalacji wystarczy że wpiszemy https://ADRES_NASZEGO_NAS:9443 i uruchomi się nam kreator tworzenia pierwszego konta. Po jego utworzeniu już możemy korzystać z systemu.