Kopia danych z QNAP do Azure + deduplikacja danych = HybridBackupSync v3 beta

Kopia danych z QNAP do Azure + deduplikacja danych  = HybridBackupSync v3 beta

W pierwszej kolejności musimy utworzyć konto w Azure, tutaj wymagane będzie też dodanie karty płatniczej.

To ile nam kasy będzie potrzeba można wyliczyć z wykorzystanie kalkulatora dostępnego na stornie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/.

Po zalogowaniu do Azure musimy mamy widok jak poniżej:

Teraz musimy przejść do sekcji Storage Account i klikamy „Add”:

Ja wybieram opcję „Free Trial”, którą wybrałem na testy i naukę środowiska Azure

Podajemy „Resuource group”, „Account name” oraz wybieramy lokalizację. Ja wybieram Francję.

Kolejno wybieramy „Storage V1” oraz w moim testowym wypadku poziom replikacji na GRS (GEO-replikacja).

Klikamy „Review + create”

I dalej już klikamy „Create”

Czekamy na deploy

Otrzymamy informację o zakończeniu deploy naszego storage

Klikamy „Go to resource”

Przechodzimy z menu bocznego do sekcji „Blob”

Teraz tworzymy kontener i access level jako prywatny

Po stronie Azure to wszystko. Teraz czas na nasz serwer QNAP NAS.

W pierszej kolejności musimy zainstalować aplikację HybridBackupSync, tutaj polecam pobrać wersję beta z strony: https://www.qnap.com/solution/hbs3/en/.

Wersja beta wprowadza nowość o nazwie QuDedup – czyli deduplikację po stronie serwera – mniej danych wysłanych do Azure daje nam większą oszczędność naszej kasy.

Samą aplikację instalujemy z poziomu AppCenter wskazująć plik qpkg pobrany uprzednio ze strony QNAP.

Po instalacji aplikacji musimy dodać nasz storage.

Przechodzimy do sekcji „Storage Space” i klikamy „Create”

Wybieramy „Azure”

Wpisujemy nazwę dla naszego storage oraz dane potrzebne do autoryzacji. Te dane otrzymamy na stronie Storage Account w Azure.

Sekcja „Access keys”

Interesuje nas „Storage account name” i „key1”

Dane wpisuejmy w konfiguracji na naszym serwerze NAS, region Global.

Teraz przechodzmi to tworzenia zadania kopii zapasowej, czyli sekcja „Backup & Restore” – klikamy Create

Kolejno wybieramy nasze źródło danych. W moim wypadku będzie to katalog /Web

Wybieramy destynację

Wybieramy nasz Blog -> bucket name

I klikamy select aby wskazać miejsce docelowe, ja tworzę katalog „mojnas” gdzie będą składowane dane

Teraz nadajemy nazwę zadania i klikamy Next – widzimy też podsumowanie gdzie jest wskazane źródło i miejsce docelowe.

W kolejnym kroku możemy utworzyć harmonogram kiedy nasze zadanie ma się wykonać

I teraz cała magia nowej wersji aplikacji.
W kolejnym kroku zaznaczamy QuDedup

Teraz mamy podsumowanie całości – Create.
Po utworzeniu zadania możemy już uruchomić nasze zadanie.

Oczywiście za pomocą aplikacji HBS3 możemy dane odzyskać jak i sprawdzić po stronie Azure że faktycznie są one zapisane.

PS. Tak jak w przypadki wpisu z Aruba Cloud – dane te są demo i wykasowane już z Azure